Privacy en Vertrouwelijkheid


De informatie in dit bericht en/of bijgevoegde bestand(en) is vertrouwelijk/bevoorrecht en is uitsluitend bedoeld om te worden gelezen door de perso(o)n(en) aan wie het is geadresseerd. Als u dit bericht leest en niet de aangewezen ontvanger bent, de werknemer of agent die verantwoordelijk is voor het bezorgen van het bericht aan de ontvanger, of als u dit bericht ten onrechte hebt ontvangen, informeren wij u dat elke openbaarmaking, verspreiding of reproductie van dit bericht, en wij vragen dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt en het originele bericht terugstuurt naar het hierboven vermelde adres. Virussen: Hoewel we stappen hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat deze e-mail en de bijgevoegde bestanden vrij zijn van virussen, raden we aan dat, om goede beveiligingspraktijken te handhaven, de ontvanger ervoor moet zorgen dat deze e-mail en de bijgevoegde bestanden vrij zijn van virussen.

Voor de doeleinden voorzien in organieke wet 15/1999, en de rechten erkend in zijn art. 5, in het bijzonder die van toegang, rectificatie en annulering van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door dit formulier in te vullen, vertrouwelijk zullen worden behandeld de Organieke Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens 15/1999 en dat alle gegevens die onder onze verantwoordelijkheid vallen, worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke vereisten, met behoud van de nodige veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid ervan garanderen. Wij informeren u, in overeenstemming met wat is vastgelegd in art . 5 van de bovengenoemde wet, dat uw gegevens, verkregen door het invullen van dit formulier, zullen worden opgenomen in een bestand waarvoor PROTUCANA verantwoordelijk is, om haar medewerkers te controleren en te beheren. We informeren u ook dat uw gegevens kunnen worden gebruikt door PROTUCANA S.L. , om u interessante informatie te sturen.

De ontvangers zijn de afdelingen waarin PROTUCANA S.L. die, op basis van de functies die zij uitvoeren, de informatie nodig hebben voor het doel uiteengezet in de vorige paragraaf, en ook die entiteiten of organisaties waarvan de overdracht wettelijk verplicht is, evenals die waarmee PROTUCANA S.L. samenwerkingsovereenkomsten onderhouden en de overdracht van gegevens is noodzakelijk voor het onderhoud van de overeenkomst. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uitoefenen door te schrijven naar PROTUCANA S.L. Afd. Luis CAmpomanes Edif. Timonel 77 B 03590 ALTEA (Alicante).

Om al deze redenen vragen wij uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragrafen.

Compare listings

Vergelijken